Penisize xl Tips on how to enlarge

Penisize xl Tips on how to enlarge penis יורם ורדי, מהמרכז הרפואי רמב”ם בישראל: “יש להפנות את המחקר להגדלת הפין לדרכים לא-ניתוחיות”. אחד המאמרים האחרונים ב-BBC מגלה כי פין גדול יותר רוב הגברים שביצעו ניתוח להגדלת הפין בסופו של דבר לא היו מרוצים מהתוצאות: מחקרים קליניים מראים כי 69% מכלל מנותחי הפין מאוכזבים מהתוצאות, ולפחות […]